Four White Houses

Oil on canvas. 36" x 36" x 2


Next